KerkLogo

Facebook

YouTube

Debiet Aftrekkings

Welkom by Benjamin Gemeente

Sondagbyeenkomste

Bidure

Oggend: 09:00 Biduur: Woensdae 18:00
Aand: 17:00 Bybelstudie: Woensdae 08:30
Kinderkerk: 09:00 Mannebiduur: Saterdae 07:00
BASIC: 17:00 Adres: h/v Cedar & Aster straat, Northmead, Benoni

Bank besonderhede
Naam: NG Benjamin Gemeente
ABSA Benoni Tak: 630 242
Rek nr: 230 580 369
Hy het die stormwind stilgemaak
en die golwe van die see bedaar
Psalm 107:29

Welkom by Benjamin Gemeente

Sondagbyeenkomste

Oggend: 09:00
Aand: 17:00
Kinderkerk: 09:00
BASIC: 17:00

Bidure

Biduur: Woensdae 18:00
Bybelstudie: Woensdae 08:30
Mannebiduur: Saterdae 07:00
Adres: h/v Cedar & Aster straat, Northmead, Benoni
Bank besonderhede
Naam: NG Benjamin Gemeente
ABSA Benoni Tak: 630 242
Rek nr: 230 580 369
Hy het die stormwind stilgemaak
en die golwe van die see bedaar
Psalm 107:29