KerkLogo
Facebook YouTube

Bedienings

Gemeentebestuur

Hendrik Lourens Belinda Carma
Hendrik Claasen Lourens Grobbelaar Belinda Bothma Carma Nell
Gemeentefasiliteerder Tentmaker en Leraar Maatskaplike Beampte Administrasie
Stella Janette Elize Rico
Stella Loubser Janette Appelcryn Elise Strydom Rico van Rensburg
Gemeentebediening Sending & Evangelisasie Eredienste Selgroepe
Pieter Nico Strydom
Pieter Grove Nico Strydom Nico Nell
Leierouderling Wyke, nagmaal, tellers Finansies

Bedieningsleiers

Willie Elsabe Elanza Francois
Willie Haasbroek Elsabe Nell Elanza Barnard Francois van Rensburg
Way of the Master Seniorburgers Bybelstudiegroep Instandhouding
Piere Deon Eddie Hennie
Piere du Preez Deon Brits Eddie van Rooyen Hennie Fourie
Musiekbediening Klankbediening Ondersteuningsgroepe Seniorburgers
Neels Joost Johan Annemarie
Neels van Zyl Joos Becker Johan Brits Annemarie Grobbelaar
Manne- en Woensdagaand Verwelkoming Basaar KleuterParkie
bidure
Suzette Belinda Jac Charyn
Suzette Kleynhans Belinda Bothma Jac Zaayman Charyn Myburgh
BorrelBudz KletsKlub BASIC Finale jaar teologiese student
Ronel Marno
Ronel Myburgh Marno van Dyk
Afkondigings Gemeentekamp

Bedienings

Gemeentebestuur

Hendrik
Hendrik Claasen
Gemeentefasiliteerder
Lourens
Lourens Grobbelaar
Gemeentefasiliteerder
Belinda
Belinda Bothma
Maatskaplike Beampte
Carma
Carma Nell
Administrasie
Stella
Stella Loubser
Gemeentebediening
Janette
Janette Appelcryn
Sending & Evangelisasie
Elise
Elise Strydom
Eredienste
Rico
Rico van Rensburg
Selgroepe
Pieter
Pieter Grove
Leierouderling
Nico
Nico Strydom
Wyke, Nagmaal, Tellers
Nico
Nico Nell
Finansies

Bedieningsleiers

Willie
Willie Haasbroek
Way of the Master
Elsabe
Elsabe Nell
Seniorburgers
Elanza
Elanza Barnard
Bybelstudiegroep
Francios
Francios van Rensburg
Instandhouding
Piere
Piere du Preez
Musiekbeding
Deon
Deon Brits
Klankbediening
Eddie
Eddie van Rooyen
Ondersteuningsgroepe
Hennie
Hennie Fourie
Seniorburgers
Neels
Neels van Zyl
Manne- en Woensdagaand
bidure
Joos
Joos Becker
Verwelkoming
Johan
Johan Brits
Basaar
Annemarie
Annemarie Grobbelaar
KleurterParkie
Suzette
Suzette Kleynhans
BorrelBudz
Belinda
Belinda Bothma
KletsKlub
Jac
Jac Zaayman
BASIC
Charyn
Charyn Myburgh
Finale jaar teologiese student
Ronel
Ronel Myburgh
Afkondigings
Marno
Marno van Dyk
Gemeentekamp